Kakitangan Swasta


Pinjaman khas untuk kakitangan swasta sahajaKami membantu kakitangan SWASTA yang berminat untuk membuat pinjaman peribadi dengan Institusi Kewangan.Pembiayaan Peribadi Al Rajhi Pakej Mass Employee


Kadar keuntungan tetap


 •        2 - 5 tahun 7.25% setahun
 •        5 - 7 tahun 11.99% setahun


Pinjaman minima 

 • RM2,000.00


Pinjaman maksima 

 • 5 kali Gaji + Elaun Tetap atau RM150,000.00 (yang mana terendah)


Tempoh jangkamasa
 •            minima 2 tahun
 •        maksima 7 tahunAnsuran 
 • Bayaran melalui Auto Debit atau Over the Counter
Syarat2 kelayakan:

1. Umur - minima 21 tahun
2. Gaji + Elaun Tetap > RM2,000.00
3. Tiada CCRIS > 2
4. Tiada CTOS
5. Pekerja tetap
6. Bekerja dengan Majikan minima setahun.
Dokumen yang diperlukan untuk kelulusan pinjaman (pre-approval)
1. Salinan kad NRIC (depan & belakang) - 1 salinan
2. Penyata Gaji 1 bulan - 1 salinan


Dokumen yang diperlukan semasa menandatangi kontrak
1. Salinan kad NRIC (depan & belakang) - 1 salinan dengan
    pengesahan Majikan
2. Penyata Gaji 1 bulan - 1 salinan dengan pengesahan majikan
3. Bil Utiliti jika alamat kediaman berlainan dengan NRIC
4. 3 bulan Penyata Bank di mana Gaji dimasukkan - 1 salinan dengan 

    pengesahan Pegawai Bank & Chop Bank.Pembiayaan Peribadi Al Rajhi Pakej Mass Balance Transfer


Pakej ini KHAS untuk pindahan baki Kad Kredit dari mana2 bank kepada Pembiayaan Peribadi Al Rajhi (Balance Transfer)


Kadar keuntungan tetap
 •    7.25% setahun


Pinjaman minima 
 •     RM2,000.00


Pinjaman maksima 
 • 5 kali Gaji + Elaun Tetap atau RM150,000.00 (yang mana terendah)


Tempoh jangkamasa
 • minima 2 tahun
 • maksima 5 tahun


Ansuran 
 • Bayaran melalui Auto Debit atau Over the Counter
Syarat2 kelayakan:

1. Umur - minima 21 tahun
2. Gaji + Elaun Tetap > RM2,000.00
3. Tiada CCRIS > 2
4. Tiada CTOS
5. Pekerja tetap
6. Bekerja dengan Majikan minima setahun.
Dokumen yang diperlukan untuk kelulusan pinjaman (pre-approval):

1. Salinan kad NRIC (depan & belakang) - 1 salinan
2. Penyata Gaji 1 bulan - 1 salinan
3. Penyata Terkini Kad Kredit - 1 salinan


Dokumen yang diperlukan semasa menandatangi kontrak:

1. Salinan kad NRIC (depan & belakang) - 1 salinan dengan pengesahan 
    Majikan
2. Penyata Gaji 1 bulan - 1 salinan dengan pengesahan majikan
3. Bil Utiliti jika alamat kediaman berlainan dengan NRIC
4. 3 bulan Penyata Bank di mana Gaji dimasukkan - 1 salinan dengan 

    pengesahan Pegawai Bank & Chop Bank.
5. Penyata Terkini Kad Kredit - Salinan Asli (original copy)


No comments:

Post a Comment